Yealink One-Stop Video Conferencing Solution….

By VDO

 

Yealink One-Stop Video Conferencing Solution ระบบการสื่อสารอันเป็นหัวใจสำหรับธุรกิจคุณ การสื่อสารผ่านระบบการประชุมทางภาพและเสียง แบบครบถ้วน คุณไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเพื่อเดินทางไปประชุมนอกสถานที่อีกต่อไป สร้างการติดต่อสื่อสารอย่างสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สนทนาแบบเห็นหน้ากันได้ ทำให้มองเห็นสีหน้า ท่าทาง ของบุคคลที่กำลังสนทนา สามารถแพร่ภาพสัญญาณจากสำนักงานที่อยู่ไกลกันได้พร้อมกันทันที ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น

Call Center : 02-017-7770

 

Comments