Sharp BIG PAD

Sharp BIG PAD เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้กับคุณ!!

นำเสนอผลงานพร้อมเขียนลงบนหน้าจอได้ด้วยปากกา Sharp Pen ทำงานอย่างชาญฉลาดที่สามารถเชื่อมต่อกับ PC, Tablet และ Smartphone เพื่อแชร์เนื้อหาบนหน้าจอ Sharp และสามารถบันทึกการเขียนหรือภาพวาดแบบเรียลไทม์ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เข้าประชุมได้ หากท่านสแกนเอกสารและภาพด้วยสีของ Sharp MFP สามารถนำเข้าโดยตรงกับ Sharp Pen Software เพื่อแสดงบน Big PAD ทั้งนี้ยังเก็บบันทึกลงเครื่อง PC หรือสั่งพิมพ์ออกมาได้

 

เพื่อเพิ่มยอดขายและดึงดูดความสนใจของลูกค้า เพิ่มการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่เหมาะสำหรับร้านค้า หน้าล็อบบี้ ทำป้ายโฆษณา และบริษัท ที่ทำงานได้หลากหลายรูปแบบ ใช้กับสถานศึกษาได้ดีเป็นการเพิ่มการเรียนรู้ที่น่าสนใจ