LOXONE SMART HOME

By VDO

LOXONE SMART HOME

ควบคุมบ้านของคุณด้วยระบบอัจฉริยะ ไม่วว่าคุณต้องการปิดไฟของเตียง หรือตรวจสอบการปิดไฟภายในบ้านของคุณก่อนออกจากบ้านผ่าน App ทั้งนี้ยังควบคุมสภาพอากาศด้วยการสั่งเปิด-ปิด ปรับแอร์ ควบคุมแสง เสียง เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และตอบสนองความต้องการ สร้างไลฟ์สไตล์ให้บ้านคุณ
Call Center : 02-017-7770

 

Comments