เพิ่มรายได้ให้ธุรกิจด้วย Digital Signage Samsung

By VDO

เพิ่มรายได้จากการประชาสัมพันธ์ทางจอภาพดิจิตอลDigitalSignageSamsung ที่สามารถเปลี่ยนการโฆษณาประชาสัมพัธ์ได้หลากหลายรวดเร็ว ทันสมัยและประหยัดงบประมาณ ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ บริหารระบบได้ง่ายๆผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เหมาะสำหรับองค์กร บริษัท ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม เพิ่มความดึงดูดใจให้แก่ลูกค้า มีลูกเล่นที่สวยงาม เข้าชมสินค้าที่บริการกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจย่อย บริษัท องค์กร สถาบัน และลูกค้าห้างร้านทั่วไป ได้ที่ พันธุ์ทิพย์ประตูน้ำชั้น 4

Call Center : 02-017-7770

Comments