ชำระผ่านบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)

saleinfo@comseven.comCall Center : 02-762-7474 (กด7)

ขั้นตอนการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

1. เลือกวิธีการชำระเงิน “โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร”

2. แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม “ต่อไป” เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

3. ตรวจสอบข้อมูลสินค้า วิธีการชำระเงิน และ ข้อมูลในการจัดส่งให้ถูกต้อง แล้ว คลิ๊กที่ปุ่ม “ยืนยันการสั่งซื้อ”

4. หลังจากการสั่งซื้อสินค้า ทางพนักงานบริษัทฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้าของคุณภายใน 24 ชั่วโมง ในช่วงวันและเวลาทำการของ บริษัทฯ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของยอดที่ต้องชำระและจำนวนสินค้า

5. หลังจากที่คุณทำการโอนเงินเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินของคุณเข้ามายังบริษัทฯ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. – 17.30 น. ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ของการทำงานปกติของบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบยอดการโอนเงินของลูกค้า ทั้งนี้การตรวจสอบยอดเงินของบริษัทฯ จะใช้ระยะเวลาตรวจสอบอย่างน้อย 30 นาที (ถ้าหากคุณไม่ได้ทำการแจ้งการโอนเงินเข้ามา ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการในขั้นต่อไปได้)

** หมายเหตุ

เจ้าของบัญชีต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยตรง    การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคารสามารถทำได้โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีของบริษัท คอมเซเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด    การสั่งซื้อสินค้าโดยเลือกวิธีการโอนเงิน กรุณารอพนักงานของเราตรวจสอบรายการสั่งซื้อสินค้าของคุณและติดต่อยืนยันการสั่งซื้อกับคุณก่อนการโอนเงินชำระค่าสินค้าทุกครั้ง

คุณสามารถแจ้งการสำระเงินได้ 3 ทาง ดังนี้

ทางที่ 1

คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า “ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า BaNANA Business” โดยระบุรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อบริษัท

2. ชื่อ – นามสกุล

3. เบอร์โทรศัพท์

4. ธนาคารที่โอน

5. เลขที่ใบสั่งซื้อ

6. จำนวนเงินที่โอน

7. วันที่โอน

8. เวลาที่โอน

9. พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น

ทางที่ 2

คุณสามารถแฟกซ์ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในวิธีที่สองพร้อมกับใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน สแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ saleinfo@comseven.com

ทางที่ 3

คุณสามารถแจ้งการโอนเงินผ่านเว็บไซด์ของ BaNANA Business โดยกรอกเลขที่ใบสั่งซื้อ ลงช่องที่ให้กรอกแจ้งใบสั่งซื้อด้านล่างว่าท่านได้ทำการชำระเงินให้กับข้างเราแล้ว

*** หมายเหตุ

  หลังจากการแจ้งการโอนเงินไม่ว่าจะวิธีใดๆ กรุณาแฟกซ์ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน พร้อมระบุหมายเหตุ “ยืนยันการชำระเงิน BaNANA Business” หรือ สแกนแล้วส่งอีเมล์มาที่ saleinfo@comseven.com ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบ แต่ถ้าหากไม่แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินเข้ามา อาจจะทำให้กระบวนการตรวจสอบล่าช้า ในแต่ละช่องทางการโอนเงิน ธนาคารจะส่งยอดเงินเข้าระบบโดยใช้เวลาที่แตกต่างกัน