ประโยชน์ IT ในยุคดิจิทัล (ตอนที่2)

By VDO Leave a comment

เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยน ความเจริญเติบโต เพิ่มขึ้น ธุรกิจ SME แพร่หลาย ทางบริษัทจึงมีแนวคิดเพิ่มบริการที่รองรับธุรกิจ SME………

ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่าระบบไอทีเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ไอทีล้วนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งถือเป็นกลุ่มธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้

บริษัทคอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นโอกาสและช่องทางในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ โดยอาศัยช่องทางการจำหน่ายที่เรามีอยู่ทั้ง BaNANA IT และ iStudio ที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมกว่า 300 สาขา

โดย BaNANA Business ช่วยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาการวางระบบไอที ทั้ง Hardware และ Software ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งมีการให้บริการการจัดส่งสินค้า การให้เครดิตเทอม บริการ Onsite Service และบริการหลังการขายเกี่ยวกับระบบไอที เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ เกิดความง่ายและสะดวกสบาย ในราคาสมเหตุสมผล และเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ดำเนินธุรกิจแบบเติบโตอย่างยั่งยืน

 

Call Center : 02-017-7770

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.