พบกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับลูกค้า BaNANA Business เข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ครอบคลุมธุรกิจทุกขนาด มาเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจคุณ 

        ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปพร้อมกับบริษัท Novus...